SARKİSYAN DENEN ERMENİ KÖPEĞİ HAVLADI!

 

Ermeni Milleti aşağılık, kıymetsiz, taş ustası dışında ciddî bir değer üretemeyen çirkin bir millettir. Dünyânın dört bir yanında 95 sene önce uğradıklarını iddiâ ettikleri bir kıyımın politikasını güderek kurdukları millî bilinç içi boş ve dayanıksız bir kabuktan ibârettir. Millet olarak tahteşşuurlarında herhangi bir yüksek başarının aziz hâtırasına yer yoktur; zira böyle bir başarı da yoktur. Varsa yoksa "soykırım." Bunlar gibi bir başka zavallılar zümresini de Yeni Zelandalılar oluşturur. Ne için gittiklerini bilmeden gidip öldükleri bir Gelibolu mefhumuna sarılıp millet olmuşlardır. Onları birleştiren de bu yenilgidir.

Bir insanı mensup olduğu ırk sebebiyle suçlamak, yahut damarlarında taşıdığı kan dolayısıyla mahkûm etmek doğru değildir. Bu, bir insanın kişisel başarısını veya yarattığı değerleri gölgelemez. Fakat milletlerin genel bir karakter çerçevesi içinde ele alınabilecek belli başlı özellikleri vardır. Bireyler bu özellikleri bütün olarak her zaman taşımamakla berâber alelumum bunun çok da dışında yer almazlar. Bu bağlamda diyebiliriz ki Ermeni Milleti biraz köpek karakteri sergilemektedir. Nitekim bu milletin baş köpeği olan Serj Sarkisyan Brüksel'de havlamış. Türkiye'yi protokol sürecinde ön koşullar ileri sürmekle itham etmiş; protokollerin askıya alınmasını da buna bağladıktan sonra Dağlık Karabağ konusundaki duyarlılığımıza Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi tehdit ederek cevap vermiş. Ermenistan ordusunun her türlü göreve hazır olduğunu söyleyen bu köpek, kendilerinin 10 misli büyüklüğünde ülkelerle de başa çıkabilecekleri iddiasında bulunmuş.

Keçi esrik olunca dövüşmeye kurt arar diye boşuna dememişler. Ermeni'nin dediğine bu millet neresiyle gülse yeridir. keşke böyle boş boş havlayıp duracaklarına şu hazır ve nâzır olan ordularını sevk etseler de şöyle şenlikli bir Ermeni kıyımı daha olsa! Dün Müslüman Türk Milletine tasallut etmenin bedelini Anadolu topraklarından sökülüp atılarak ödeyen bu Ermeniler bugün bir erkekliğe yeltenseler de kendilerini bu defâ Kafkasya'da da berhavâ etme fırsatımız doğsa... Böylece İsrail'in yaptığı oldu-bittilerin bir benzeriyle biz de Hazar Denizi'ne dayanma şansını elde edebiliriz. Bunlar kimilerine hamhayâl veya deli saçması gelse de günün birinde millet olarak yazgımızı değiştirecek ve bizi büyütecek olan hamleler diplomasiyle değil çelik parıltılarıyla elde edilecektir. Tarihte buna dâir çok örnek mevcuttur. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !