PKK=BDP=KÜRT!

 

Bugüne kadar memleketin en çetrefilli sorunlarının başında gelen Kürt meselesi ile ilgili genel bir kabûl vardı ve hâlâ da bu kabûl önemsenmektedir: PKK sorunuyla ve PKK’nın kendisiyle Kürt vatandaşları ayırmak gerektiği… 12 Temmuz sabahı Habertürk Gündem programında Amberin Zaman BDP’ye oy veren seçmenlerin Abdullah Öcalan’a da oy verdiklerini, onların nazarında bu köpeklerin şâhının bir sembol olduğunu ifâde etti. Bu gerçeği kabûl etmemizin de önemli olduğunu vurguladı. Bu tuhaf isimli bayanın kastı ve meşrebine dâir bir şey söylemek istemiyorum; fakat kalem erbâbının veya ehl-i kubûr taifesinin büyük çoğunluğu da bu yönde düşünmektedir. Tuhaf olan şudur ki bu tâife, Öcalan itinin “statüsü” hakkında – sanki bu maymun milyonlarca insanın kâtili değilmişçesine – kalem oynatıp Kürt halkı nezdinde taşıdığı değeri büyük bir keyifle ifâde ederken diğer taraftan Türk Milleti’ne, Kürtler’le PKK’yı tefrik etmek lâzım geldiğini salık vermekten de geri kalmamaktadır.

Bu mürâîliğe artık karşı çıkmamız gerekmektedir. Madem ki PKK’yı bugünü ve dünüyle, hapisteki lideriyle benimseyen bir kitle var, öyleyse bu kitlenin Türk Milleti’nin gözünde PKK sorunundan ayrı değerlendirilmesi gibi bir saçmalık, bir hamâkatın bize ezberletilmeye çalışılmasının sebebi nedir? Tabiî memlekette azlık olan bir Kürt topluluğunun keyfi için anayasadan, milletvekili yemin metinlerinden “Türk” ibâresini çıkarmak gerektiğini savunan insan müsveddelerinin varlığını açıklamak nasıl bize zor geliyorsa herhâlde yukarıdaki çarpıklığı açıklamak da müddeîlerine zor gelecektir. PKK sorunu, Kürt sorunudur. PKK’nın hedefleri, politikaları kâhir ekseriyette Kürt’ün gönlünde ve kafasında yer etmiş, benimsenmiştir. Kimse kusura bakmasın; ama eskiden bu ayrımı özellikle yapmaya çalışan ben, artık Kürt görünce tâbir câizse ifrit oluyorum. Ayrıca özgürlüklere bunca değer verilen (!) memleketimizde Kürt sevmeme özgürlüğümün de tartışılmasını istemiyorum.

Çok açık bir durum söz konusudur. Batı emperyalizminin 200 yıllık çabaları sonucu bu topraklarda bizden ayrı yeni ve uyduruk bir millet yaratılmıştır. Artık bu kurgu sosyolojik bir gerçeğe dönüştüğüne ve Anadolu coğrafyası iki dilli, iki milletli bir yapıya hızla sürüklendiğine göre çıkan sürtüşmelerin, çatışmaların, gerilimlerin bu yeni yapının doğasına uygun bir şekilde çözülmesi mümkün olamaz mı? Peşînen söyleyeyim, olamaz. Çünkü birkaç sergerde memnun olacak diye sekiz asırdır Türk ülkesi olarak bilinen bu coğrafyadan Türk adı silinmeye kalkışılırsa ve “dâhilî bedhahlar” buna göz yumarsa bu ülkeyi oluk gibi kan dökerek asırlar önce alan ve asırlar boyunca koruyan Türk Milleti’ne ihkâk-ı hak doğacaktır. O zaman, şimdi ortalıkta eşkıya gibi tehditler savuran Kürtçü köpekler kendilerine saklanacak delik arayacaklardır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !