PARAGRAFLAR II: EN İYİ HİTİT ÖLÜ HİTİTTİR!

Savunma Bakanı Vecdi Gönül, hangi bağlamda bilmiyorum; ama bir konuşmasında mübâdelenin millet inşâı sürecinde faydalı bir uygulama olduğunu ve Ermeni tehcirinin de bu sürecin içinde yer aldığını “bu işler olmasaydı acaba şimdi nasıl bir millet olurduk veya olabilir miydik?” meâlinde birkaç sözle ifâde etti. Bundan sonra da kıyamet koptu. Bakanın söyledikleri neticede Lozan Antlaşmasına dayanan bir uygulamanın millî devlet vetiresi içindeki yeri ve bununla birlikte Ermeni tehcirinin aynı homojenleşmeye katkısı üzerine bir tespitti. AKP hükûmetinin son zamanlarda artan milliyetçi söylemini siyâsî detantı ortadan kaldıran DTP’ye dönük politik bir manevra olduğu için fazla ciddiye almıyorum; fakat buna karşı çıkanlar ciddi ciddi kaygılanmama sebep oluyorlar.

 

Ermeni tehciri, Osmanlı İmparatorluğunun bir uygulaması olduğu için bunun millî devlet süreci içinde değerlendirilemeyeceği düşünülebilir; fakat bazı veriler de İttihat Terakki’nin belli bir nüfus politikası ile özellikle Anadolu’yu millîleştirme çabası içinde olduğunu göstermektedir. Suriye henüz Osmanlı ülkesi olduğu için buna itiraz edilmesi mümkün; ama geleceği öngören bir siyâsî aklın “elimizde bir bu kalacak fikriyle” bahusus Anadolu’yu işlediği de ileri sürülebilir.

 

Mübâdele şüphesiz bunu yaşayan insan grupları açısından zorlu bir olaydır. Üstelik kimi uygulamalar ve esas alınan ölçütler bakımından birtakım kusurları da bulunmaktadır. Mesela Karamanîler esâsında Türk olmalarına rağmen Müslüman olmadıkları için gönderilmişlerdir.  Bu açıdan bakılınca pek de Türkçü bir uygulama gibi görünmüyor; cumhuriyetin İttihatçılardan daha plânlı veya millet inşâı için özellikle tasarlanmış bir icraatına benzemiyor. Sonuçta karşılıklı antlaşmalarla tahakkuk etmiş bir hâdise…

 

Peki şimdi bu olayın iyi mi yoksa kötü mü olduğunu tartışmanın veya bunun iyi olduğunu imâ eden bir devlet adamına hücum etmenin anlamı nedir? Mübâdele, olmuştur. Travmatik bir durum söz konusudur; fakat kimse kusura bakmasın, Türk Milleti Balkan fâciasıyla bunun kat be kat fazlasını cebren yaşamıştır. Karşılıklı anlaşmayla değil… Ermeniler sevk edilmiştir. İyi de edilmiştir. Biz pek çok cephede tecavüzlere karşı koyarken tıynetsizlik edip ihânetle kirlenenleri ne yapmalıydık?

 

Mesele bu değil… Biz bu topraklarda bir homojenleşme operasyonu gerçekleştirdik mi? Açıkçası bu da bunun aksi de iddia edilebilir. Hem yurttaşlık bilincine dayalı bir devlet olmak iddiamızla hem zaman zaman ırk ögesine yapılan göndermelerle bu durumların her ikisini de doğrulayabiliriz. Açıkçası bir Osmanlı camiinde Hitit mimârisine ait bir unsuru görmek hoş oluyor. Bırakın kültürel zenginliklerimizi böyle göstermekle yetinelim. Siyâsî bir varlık olarak Hititlerin kendileri biraz rahatsız edici olabilirdi.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !